Skip to main content
F
E
M

Cistella

CONDICIONS D’ÚS

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Esteu visitant la pàgina web “wwwfundacioenricmiralles.com” (d’ara endavant la Web) titularitat de Fundació Enric Miralles (d’ara endavant LA FUNDACIÓ).

En compliment de l’art. 20.2 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es facilitaran les dades d’identificació següents:

– Titular: Fundació Enric Miralles

– Adreça: Passatge de la Pau, 10bis – 08002 Barcelona

– Contacte: info@fundacioenricmiralles.com

– Telèfon: 936 241 702

– CIF: G65541229

Codi d’identificació al Registre de grups d’interès de Catalunya : 3829.

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquestes Condicions d’Ús regulen l’accés i la utilització de la Web que LA FUNDACIÓN posa a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a aquesta implica l’acceptació sense reserves de les presents Condicions d’Ús.

LA FUNDACIÓ pot oferir a través de la Web serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà l’Usuari en cada cas concret.

LA FUNDACIÓ es reserva el Dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment les Condicions d’Ús de la Web, per tant l’usuari haurà de llegir-les periòdicament.

ACCÉS A LA PÀGINA WEB I CONTRASENYES

No s’exigeix ​​la prèvia subscripció o registre com a Usuari per a l’accés i ús del Web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa LA FUNDACIÓ podrà exigir aquesta subscripció o registre.

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, aquestes Condicions d’Ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar la Web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquesta, amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut de les presents Condicions d’Ús, lesius dels interessos o Drets de tercers , o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la Web, els seus continguts o els seus serveis o impedir-ne un normal gaudi per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari s’obliga expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la Web.

L’Usuari es responsabilitza de no obstaculitzar l’accés d’altres Usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA FUNDACIÓ presta el servei, o introduir programes, virus, o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics de LA FUNDACIÓ o de tercers.

PUBLICITAT

Part de la Web pot acollir continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

La FUNDACIÓ no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o els patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, podeu adreçar-vos a la següent adreça de correu electrònic: info@fundacioenricmiralles.com.

ENLLAÇOS DE TERCERS

Aquestes Condicions d’Ús es refereixen únicament a la Web i continguts de LA FUNDACIÓN, i no s’aplica als enllaços oa les pàgines web de tercers accessibles a través del Web.

Per no estar les destinacions dels enllaços esmentats sota el control de LA FUNDACIÓ, aquesta no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web on s’arribi des del web de LA FUNDACIÓ ni de cap canvi o actualització de les dites pàgines.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la Web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de LA FUNDACIÓN i, amb caràcter enunciatiu, que no és limitatiu, el disseny gràfic, logos, textos, il·lustracions, obres fotogràfiques, fotografies, imatges, vídeos, material gràfic, codi font, i altres elements artístics, creatius i/o tècnics que apareixen a la Web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la Web estan protegits per la Llei.

LA FUNDACIÓ no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal o comercial directe o indirecte a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva Web i els serveis que s’hi ofereixen.

Per això, l’Usuari reconeix que la fixació, la reproducció, la distribució, la comercialització, la transformació, la comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta Web pugui constituir una infracció dels Drets de propietat intel·lectual i/o industrial de LA FUNDACIÓ o del seu titular.

SECCIÓ FÒRUM

LA FUNDACIÓ ofereix als Usuaris la possibilitat d’introduir comentaris i/o de remetre fotografies per incorporar-los a les seccions corresponents, així com de participar en fòrums de debat i de mantenir converses amb altres usuaris. La publicació dels comentaris i/o les fotografies estan subjectes a aquestes Condicions d’Ús.

La persona identificada en cada cas com la que ha realitzat els comentaris i/o ha enviat el material gràfic (imatges, il·lustracions, obres fotogràfiques, fotografies, etc.) n’és responsable. Els comentaris i/o selecció del material gràfic no reflecteixen l’opinió de LA FUNDACIÓ, ni LA FUNDACIÓ fa declaracions o comentaris sobre això.

LA FUNDACIÓ no es farà responsable, si no és en aquells extrems a què obligui la Llei, dels errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els comentaris i/o material gràfic inserits, així com dels danys o perjudicis que es poguessin. ocasionar per la seva inserció al Fòrum oa les altres seccions de la Web que permetin aquesta classe de serveis i continguts.

L’Usuari subministrador del text, i/o material gràfic (il·lustracions, obres fotogràfiques, fotografies, imatges, etc.) cedeix a LA FUNDACÓN els Drets per a la reproducció, distribució, comunicació pública i qualsevol tipus d’activitat sobre aquests, tant en format electrònic, digital, paper, com en qualsevol altre tipus de suport tangible o intangible per al seu ús dinserció, posar a disposició del públic i comunicació pública del text i/o material gràfic a la Web, a fi que els altres Usuaris puguin accedir-hi.

L’Usuari subministrador declara ser el titular dels Drets sobre els textos i/o material gràfic o, si escau, garanteix que disposa dels Drets i autoritzacions necessaris de l’autor o propietari del text i/o material gràfic, per utilitzar-los per part de LA FUNDACIÓ a través de la Web.

LA FUNDACIÓ no es farà responsable, a excepció dels extrems a què obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es puguin ocasionar per l’ús, la reproducció, la distribució o la comunicació pública o qualsevol tipus d’activitat que realitzi sobre els textos i/ o material gràfic que estiguin protegits per Drets de propietat intel·lectual o d’imatge pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.

Així mateix, LA FUNDACIÓN es reserva el Dret de retirar de forma unilateral els comentaris i/o material gràfic albergats a qualsevol secció de la Web, quan hi hagi indicis que els comentaris i/o material gràfic infringeixen la Llei, vulneren Drets de tercers , o són utilitzats amb fins publicitaris (spam), així com quan LA FUNDACIÓ ho estimi oportú.

LA FUNDACIÓ no serà responsable per la informació enviada per l’usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. En el moment que LA FUNDACIÓ tingui coneixement efectiu que allotja dades com les referides anteriorment, es compromet a actuar amb diligència per retirar-les o fer impossible accedir-hi.

D’altra banda, LA FUNDACIÓN es compromet que no s’utilitzi o cedeixi a tercers el text i/o el material gràfic subministrat per l’usuari per a fins aliens als de publicació a la seva web. Per a qualsevol altre ús, la FUNDACIÓ haurà d’informar l’usuari i, si escau, sol·licitar l’autorització oportuna.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions, ho podeu fer adreçant-vos a la següent adreça de correu electrònic: info@fundacioenricmiralles.com .

XARXES SOCIALS

L’usuari podrà unir-se als Canals que LA FUNDACIÓ té a diferents xarxes socials, així com a la seva pròpia Comunitat virtual descrita a l’apartat anterior, amb la finalitat de compartir informació, comentaris de qualsevol tipus i posar-se en contacte amb altres usuaris del Grup.

L’usuari que es faci membre del Canal accepta les condicions d’ús i política de privadesa de la xarxa social corresponent.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A través d’aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal dels usuaris, per la qual cosa preguem que l’usuari llegeixi atentament la nostra Política de Privadesa.

Així mateix, us informem que LA FUNDACIÓN utilitza cookies per recollir informació dels usuaris i registra les adreces IP d’accés, per la qual cosa preguem, igualment, que l’usuari llegeixi atentament la nostra Política de Cookies .

S’informa a l’Usuari que, en qualsevol cas, les dades de caràcter personal demanades mitjançant aquesta Web seran tractades en compliment del previst al Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal ia la Legislació espanyola aplicable i per a les finalitats indicades a les citades Política de Privadesa i Política de Cookies.

IDENTIFICADOR ÚNIC

LA FUNDACIÓ capta i registra l’ID dels dispositius des dels quals els visitants de la Web accedeixen a aquesta i assigna a cadascun un identificador únic basat en la tecnologia del navegador d’empremtes digitals.

En aquest sentit, la informació obtinguda com a conseqüència de l’ús de l’identificador únic esmentat serà incorporada a un fitxer de titularitat de la FUNDACIÓ Companyia, i seran tractats de conformitat amb la política de privadesa del Web.

COOKIES

Aquest web utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten conèixer la informació següent:

La data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la nostra web.

La selecció de continguts que l’usuari va escollir en la darrera visita a la web.

Elements de seguretat que intervenen en el control daccés a les àrees restringides.

L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al programa Navegador.

Si voleu obtenir més informació sobre l’ús que està pàgina web realitza de les cookies, si us plau, llegiu la política d’ús de cookies .

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre LA FUNDACIÓN i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de Barcelona, ​​renunciat expressament a qualsevol altre fòrum.

LA FUNDACIÓ perseguirà l’incompliment de les presents Condicions d’Ús, així com qualsevol utilització indeguda de la Web, exercint totes les accions civils i penals que puguin correspondre i assisteixin en Dret.

Fundació Enric Miralles